(Servische vertaling van de herziene editie van Het Kafana-Tribunaal, met Jelica Novaković) Belgrado: Clio/Arius.

Voor promotie en recensies zie Jelica & Sven.